Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng bị bắt

Cập nhật lúc: 20/06/2022 127