Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, mức độ nguy hiểm cao, di chuyển rất nhanh

Cập nhật lúc: 22/09/2021 795